Vil du besøke oss? Vi har ikke timebestilling. Velkommen!Omsøm/retting og rens av bunad